Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 12 września 2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Krzepice.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 12.09.2023 r. do 18.09.2023 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

                                                                                                                     

Krzepice, dn. 11.09.2023 r.

 

Do pobrania:

PDFprojekt uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest pochodzących zgospodarstw rolnych zterenu Gminy Krzepice.pdf (562,35KB)