ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIEM SUSZY

W związku ze stwierdzeniem przez IUNG w Puławach zagrożenia wystąpieniem suszy rolniczej na terenie Gminy Krzepice w następujących okresach raportowania :

Kategoria gleby I

1) Okres 04 (21.04-20.06) - zboża ozime, zboża jare, krzewy owocowe

2) Okres 06 (11.05-10.06) - zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak, rzepik, krzewy owocowe, rośliny strączkowe

3) Okres 07 (21.05-20.07) - zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe

Kategoria gleby II

1) Okres 06 (11.05-10.06) -  rzepak, rzepik, 

2) Okres 07 (21.05-20.07) - zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy należy składać poprzez aplikację  dostępną na stronie: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ Podpisanie wniosku wymaga posiadania Profilu zaufanego albo potwierdzenia danych za pomocą bankowości internetowej lub e-dowodu.

Określenie zakresu i stopnia strat spowodowanych suszą określa producent rolny samodzielnie

 Dane, które zostaną przez niego wprowadzone są automatycznie sprawdzane przez aplikację z danym ARMiR (w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oaz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Protokół z oszacowania szkód zostanie wygenerowany automatycznie, po wprowadzeniu danych przez producenta rolnego, jeśli szkody wyniosą 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystapiła susza. Średnia  roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej - do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat  w gospodarstwie rolnym, przekazywanego do zatwierdzenia przez wojewodę  - tym samym uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń. Podpisywanie wniosków będzie możliwe od 20 września 2023 roku.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku tylko jeden protokół oszacowania szkód spowodowanych przez suszę.

 

Mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Okresy raportowania:https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2406023/

Instrukcja wypełniania wniosku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza--susza-2021

 

W przypadku braku zgody z oszacowaniem szkód za pośrednictwem aplikacji, opcjonalnie istnieje możliwość złożenia wniosku do komisji szacującej zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej  w Urzędzie Miejskim w Krzepicach (wzór dokumentu dostępny w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w pokoju nr 11). Wniosek należy zgłosić przed zbiorem objętych suszą upraw, ale nie później niż do 15 września 2023 roku.