Wojewódzki trening sprawności syren alarmowych 1 sierpnia 2023r. godz. 17:00

Burmistrz Krzepic informuje, że w  dniu 1 sierpnia  2023r.  o godzinie 1700 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W  RAMACH  TRENINGU  EMITOWANY  BĘDZIE SYGNAŁ ALARMOWY OZNACZAJĄCY ODWOŁANIE ALARMU 

- DŹWIĘK  CIĄGŁY  TRWAJĄCY  TRZY  MINUTY -