Podziękowanie dla Gminy Krzepice za wsparcie finansowe w realizacji publikacji książki pt. "Zarys historii górnictwa rud żelaza w częstochowskim obszarze rudonośnym"

14 lipca 2023 roku Urząd Miejski w Krzepicach odwiedził Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa Zarządu Oddziału w Częstochowie - Pan Henryk Słomian. Celem wizyty było podziękowanie Gminie Krzepice za wsparcie finansowe w realizacji publikacji książki autorstwa Eugeniusza Marchewki pt. "Zarys historii górnictwa rud żelaza w częstochowskim obszarze rudonośnym". 

1.jpeg

2.jpeg