Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów i zrealizowanych przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze w Gminie Krzepice na dzień 30.06.2023r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów o dofinansowanie, zrealizowanych przedsięwzięć i wypłacona kwota dotacji w programie "Czyste Powietrze na dzień 30.06.2023 roku w gminie Krzepice.

Tablica 30.06.2023.jpeg