Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023

men.png   poznaj-polske.png

Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023

Gmina Krzepice otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023 na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych.

Dofinansowanie otrzymały 4 szkoły podstawowe:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Curie-Skłodowskiej w Krzepicach
  3. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zajączkach Pierwszych
  4. Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Starokrzepicach

 

W ramach dofinansowania uczniowie zwiedzili Kraków, Wieliczkę, Warszawę, Wrocław oraz Zakopane. Szczegóły dotyczące punktów edukacyjnych zamieszczone są na stronach internetowych szkół.

Wycieczki odbyły się w terminach od 08.05.2023 r. do 22. 06.2023 r.

 

Wartość przedsięwzięcia73.676,62 zł                                                                                                               
Kwota przyznanego wsparcia finansowego – 58.559,20 zł
Kwota wykorzystanego wsparcia finansowego56.523,70 zł
Kwota pochodząca z wkładu własnego17.152,92 zł     

polski_lad.png