Nagrody sportowe Gminy Krzepice za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 rok ROZDANE !!!

W dniach 11 oraz 17 czerwca 2023r. podczas uroczystości pikników i festynów rodzinnych, które odbywały się na terenie gminy Krzepice wręczono nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 roku.

Nagrody sportowe przyznawane są na podstawie przepisów Uchwały Nr 24.182.2012 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przyznanych przez Gminę Krzepice nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz inne osiągnięcia w działalności sportowej.

W 2022 r. wpłynęło 13 wniosków o przyznanie nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Po pozytywnej opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Zarządzeniem Burmistrza Krzepic z dnia 01 lutego 2023 roku przyznano nagrody sportowe 12 osobom za szczególne osiągnięcia i działalność sportową w 2022 roku, w tym dla 6 osób nagrody finansowe oraz wyróżnienia dla 6 osób.

W dniu 11 czerwca 2023r. podczas Pikniku „Razem możemy więcej” i XVI edycji Biegu Zajączkowskiego nagrody sportowe otrzymało 6 członków Klubu Sportowego Florian Zajączki Drugie:

 • Nagrody finansowe wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymali - za wysokie wyniki w lekkoatletyce – biegach masowych:
 1. Pan Mariusz Strzelczak
 2. Pan Dominik Sas

-  za działalność sportową:

    1. Pan Tadeusz Krawczyk

 • Wyróżnienia: puchar wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymali sportowcy za wysokie wyniki w lekkoatletyce – biegach masowych:
  1. Pan Florian Sas
  2. Pan Mirosław Wiśniewski
  3. Pani Anna Sas

Fotorelacja fot. Joanna Grzyb

DSC_7269.jpeg DSC_7270.jpeg DSC_7271.jpeg DSC_7276a.jpeg DSC_7285.jpeg DSC_7293.jpeg DSC_7295.jpeg DSC_7296a.jpeg DSC_7298.jpeg DSC_7303.jpeg DSC_7303a.jpeg

W dniu 17 czerwca 2023r. podczas Festynu Rodzinnego „Razem możemy więcej” nagrody sportowe otrzymało 6 osób:

 • Nagrody finansowe wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymali trenerzy:
  1. Pan Dariusz Jankowski
  2. Pan Wiesław Drab

-  za działalność sportową:

      1. Pan Wojciech Krakowiak

 • Wyróżnienia: puchar wraz z okolicznościowym dyplomem otrzymali członkowie Klubu Sportowego Liswarta za osiągnięcia w piłce nożnej w 2022 roku:
  1. Antoni Dwornik
  2. Kacper Skalik
  3. Karol Majos

Fotorelacja fot. Łukasz Pasieka

NatanaelBrewczynski_Fotograf_033_230617.jpeg NatanaelBrewczynski_Fotograf_034_230617.jpeg NatanaelBrewczynski_Fotograf_035_230617.jpeg NatanaelBrewczynski_Fotograf_036_230617.jpeg NatanaelBrewczynski_Fotograf_037_230617.jpeg 355643935_807731937604207_2061328157068441949_n.jpeg