Zagrożenie likwidacją przejazdów kolejowych na drogach polnych w Stankach i Szarkach

 

Informujemy, że otrzymaliśmy pismo z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczące przejazdów kolejowych leżących w ciągu dróg polnych w Stankach i Szarkach.

Link do pisma - PDFpismo pkp skan.pdf (41,79KB)

W związku z powyższym w dniu 21 czerwca bieżącego roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Krzepicach na sali obrad Rady Miejskiej odbędzie się narada, na której poinformujemy o procedurach związanych z dalszym korzystaniem przejazdów lub ich likwidacją.

 

Zapraszamy na naradę.