Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2024 r.(rok szk. 2023/2024)

  1. Informuję, że  w lipcu 2024 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  w Zajączkach Pierwszych
  2. W sierpniu 2024 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych
  3. Zapisy dzieci na sierpień i lipiec będą realizowane w macierzystym przedszkolu - zgodnie z pismem Burmistrza z 23 maja 2024 r. skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkola.

 

Burmistrz Krzepic

Mateusz Kluba