Informacja o pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krzepice w okresie wakacyjnym 2023 r.(rok szk. 2022/2023)

  1. Informuję, że  w lipcu 2023 r. dyżur pełnią wszystkie placówki przedszkolne na terenie  Gminy Krzepice za wyjątkiem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej  Nr 2 w Krzepicach
  2. W sierpniu 2023 r.  przedszkolem dyżurnym będzie Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  Nr 2 w Krzepicach
  3. Zapisy dzieci na sierpień i lipiec będą realizowane w macierzystym przedszkolu - zgodnie z pismem Burmistrza z 26 maja 2023 r. skierowanym do dyrektorów szkół i przedszkola.

 

Krystian Kotynia

Burmistrz Krzepic