Warsztaty edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach

11 maja 2023 roku Joanna Grzyb- gminny ekodoradca przeprowadziła warsztaty ekukacyjne pt. "Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem" dla uczniów klas: 2b, 3a i 3b w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach w ramach programu Śląskie. "Przywracamy błękit". Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Tematem spotkania były zagadnienia związanie z ochroną powietrza. 

Zajęcia zakończyły się wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz gier ekologicznych "Zmiany klimatu".