Obchody Dnia Strażaka 2023

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

W dniu 7.05.2023 roku w Kościele św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych odbyła się uroczysta Msza Święta z okazji Dnia Strażaka.

W uroczystości uczestniczyły dwie jednostki Straży Pożarnej z Zajączek Pierwszych i z Zajączek Drugich, wraz z Dziecięcą Drużyną Pożarniczą, która zaprezentowała się w nowych ubraniach koszarowych. 

Na Mszy Świętej obecny był Burmistrz Krzepic a zarazem Prezes Zarządu MG ZOSP RP w Krzepicach  -  Pan Krystian Kotynia oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Krzepicach oraz Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Katowicach - Pan Dariusz Pilśniak. 

Wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Krzepice składamy wyrazy szacunku za piękną i odpowiedzialną służbę oraz podziękowania za gotowość do niesienia w dzień i w nocy bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. 

Życzymy Wam bezpiecznych powrotów z akcji oraz opieki św. Floriana w każdym dniu służby.