„Poznaj Polskę” - edycja 2023

men.png
poznaj-polske.png

Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” - edycja 2023

       Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie finansowe MEiN dla organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego  dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Placówki oświatowe, które otrzymały dofinansowanie z MEiN na realizację zadania:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach
  2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. M. Curie-Skłodowskiej w Krzepicach
  3. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Zajączkach Pierwszych
  4. Szkoła Podstawowa im. W. Reymonta w Starokrzepicach

         Środki finansowe zostały przyznane Gminie Krzepice w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki

Wartość przedsięwzięcia – 76.221,00 zł
Kwota dofinansowania – 58.559,20 zł
Kwota pochodząca z wkładu własnego – 17.661,80 zł     

polski_lad.png