Ruszyła piąta edycja programu "Mój Prąd"

Ruszyła 5 edycja programu "Mój Prąd".

Wysokość dofinansowania przewidziana w piątej edycji programu „Mój Prąd”:

-przy wsparciu tylko do paneli fotowoltaicznych maksymalna dotacja wyniesie do 6 tys. zł;

-jeżeli jednak Wnioskodawca zdecyduje się na kilka elementów systemu, dotacja do paneli PV wzrośnie do 7 tys. zł;

-przy realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem mikroinstalację fotowoltaiczną wraz z pompą ciepła to w zależności od jej rodzaju dofinansowanie dodatkowo wzrośnie o kwotę od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;

-przy poszerzeniu inwestycji o magazyn ciepła, otrzymamy dodatkowo do 5 tys. zł;

-o magazyn energii - do 16 tys. zł;

-o kolektory słoneczne do 3,5 tys. zł;

-a wybierając system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – dodatkowo otrzymamy do 3 tys. zł.

We wszystkich wskazanych przedsięwzięciach intensywność dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, a zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Program skierowano do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net – billing.

https://www.gov.pl/.../rusza-piata-edycja-programu-moj-prad

https://mojprad.gov.pl/

Mój prąd 5.jpeg 2__Mój_Prąd_5_0.png 3___Mój_Prąd_5_0.png 4__Mój_Prąd_5_0.png