Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, opon samochodowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego - maj 2023 r