ZAWIADOMIENIE DLA MIESZKAŃCÓW KRZEPIC O POZIMOWYM SPRZĄTANIU ZIEMI Z ULIC