Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zaprasza uczniów do udziału w eliminacjach gminnych Regionalnego Konkursu Recytatorskiego