Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice

Burmistrz Krzepic informuje, że z dniem 7 marca 2023 r. rozpoczynają się konsultacje dotyczące:

- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzepice.

Konsultacje są prowadzone w dniach od 07.03.2023 r. do 13.03.2023 r.

            Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą składać pisemne uwagi i opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały we wskazanym terminie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Krzepicach pok. nr 11 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

 

                                                                                                                    Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

Krzepice, dn. 06.03.2023 r.

 

Do pobrania:

PDFprojekt uchwały.pdf (230,72KB)
DOCZarządzenie Burmistrza Krzepic.doc (39,00KB)

PDFProtokół z konsultacji projektu uchwały.pdf (90,07KB)