Uroczyste wręczenie nagród w gminnym konkursie pt. "Bożonarodzeniowa Kartka z Recyklingu"

19 lutego 2023 r. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach miało miejsce uroczyste wręczenie przez Burmistrza Krzepic - Krystiana Kotynię dyplomów i nagród laureatom i uczestnikom gminnego konkursu plastycznego pt. "Bożonarodzeniowa Kartka z Recyklingu". 

Konkurs jest działaniem edukacyjnym Ekodoradcy Gminy Krzepice w ramach projektu "Śląskie. Przywracamy błękit". 

Konkurs miał na celu poszerzenie wiedzy na temat potrzeby segregowania odpadów i oszczędzania surowców oraz utrwalenie tradycji przekazywania sobie nawzajem kartek bożonarodzeniowych.

W konkursie wzięło udział 49 osób. 

Nadesłane prace plastyczne cechowały się ogromną kreatywnością. Pomysłowość uczniów przekroczyła oczekiwania organizatorów.

Prace zostały ocenione przez Jury, w skład którego wchodziły następujące osoby:

1. Pani Elżbieta Małoszyc - Instruktorka Amatorskiego Ruchu Artystycznego działająca jako plastyk w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach

2. Pani Beata Wójciów - Inspektor ds. Programowania Rozwoju i Finansowania Inwestycji

3. Pani Joanna Grzyb - Podinspektor ds. Ochrony środowiska, Ekodoradca

Jury kierowało się samodzielnością, pomysłowością oraz ilością wykorzystanych w pracach materiałów recyklingowych. 

Prace laureatów i uczestników zostały opublikowane na stronie internetowej oraz facebooku Gminy Krzepice.

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu. 

18.jpeg 1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 6.jpeg 7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg 10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 0.jpeg 15.jpeg 0a.jpeg 17.jpeg 19.jpeg