Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny. Rozstrzygnięcie etapu gminnego

Na konkurs wpłynęło łącznie dziewięćdziesiąt prac. Obejrzała je i oceniła komisja w składzie: p. Olga Cegielska, p. Dariusz Pilśniak, p. Mirosław Wojtyra i p.Tomasz Wiecha.   

Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Tegoroczna edycja odbywa się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. W związku z powyższym mile widziane były prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu. Uczestników zachęcano do uwzględnienia w swoich pracach akcentów związanych z następującymi tematami:
Strażacy chronią lasy – lasy chronią klimat!
Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat.

Na zakończenie Burmistrz Krzepic Krystian Kotynia pogratulował wszystkim laureatom i złożył serdeczne podziękowania opiekunom za wkład pracy w przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego.

 

PROTOKÓŁ Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU