Portal interesanta

portal.jpeg

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym Urząd Miejski w Krzepicach udostępnił możliwość sprawdzenia zobowiązań podatkowych oraz należności za odpady w systemie informatycznym.

Uruchomiony "Portal interesanta" na stronie https://portal.krzepice.pl  zrealizowany w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" umożliwia  wgląd do należnych opłat oraz umożliwia mieszkańcom i podatnikom uregulowanie należności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

Logowanie (autoryzacja) do portalu następuje za pomocą Węzła Krajowego czyli profilu zaufanego lub bankowości internetowej albo przy braku tych narzędzi, nadanego w Urzędzie loginu z hasłem.

Informujemy również, że Urząd wprowadził w 2023 r. indywidualne konta bankowe przypisane do każdego podatnika i  do każdego płatnika opłat za odpady. Numery kont umieszczone są na decyzjach podatkowych (nakazach) na 2023r. i informacjach o numerze indywidualnego konta bankowego. Po zalogowaniu się do Portalu Interesanta indywidualne numery kont widoczne są przy należnościach do zapłaty.

Zapraszamy do korzystania z nowej formy załatwiania spraw w urzędzie w zakresie należnych płatności.

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia

Logotypy__CPPC.jpeg