Nabór wniosków o udział w programie o udzielenie dofinansowania na zadanie "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej"

Burmistrz Krzepic informuje, że Gmina Krzepice zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

         W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Krzepice zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej takich jak:

  • folia rolnicza,
  • siatka i sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach i typu Big Bag

mogą składać wniosek o udział w programie w terminie do 03 marca 2023 r.   w godzinach otwarcia Urzędu.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pokój nr 11 oraz ze strony internetowej www.krzepice.pl

 

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji. W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Krzepice ustali zasady usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Dotacja na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

 

Dofinansowanie nie może przekroczyć kwoty 500 zł/ tonę odpadów.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników oraz podatek VAT.

 

Przewidywany termin realizacji zadania – II półrocze 2023 r.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem tel. 34/ 399 91 66.

 

Krzepice, dn. 09.02.2023 r.

 

Burmistrz Krzepic

Krystian Kotynia

 

Do pobrania:

PDFWniosek.pdf (156,61KB)
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.pdf (277,00KB)