Ogłoszenie Starosty Kłobuckiego wraz z regulaminem o wyznaczonym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Iwanowicach Dużych.