Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, zawartych umów i zrealizowanych przedsięwzięć w programie Czyste Powietrze w Gminie Krzepice na dzień 31.12.2022r.

Wzor-tablicy-2.jpeg