Konsultacje Projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Krzepice

Konsultacje Projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Krzepice.

 

PDFZarządzenie Burmistrza Krzepic.pdf (52,49KB)

PDFOgłoszenie.pdf (31,76KB)

PDFProjekt uchwały.pdf (194,55KB)