Propozycja zajęć feryjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach