Gala Anioły Kultury

            W sobotę 14 marca w auli gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach odbyła się Gala „Anioły Kultury”. Uroczystość odbyła się po raz pierwszy i została zorganizowana przez Urząd Miejski w Krzepicach oraz Lokalną Grupę działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.     

        Aula krzepickiego gimnazjum zgromadziła ludzi w różnym wieku – dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które łączy jedno – pasja i zamiłowanie do szeroko rozumianej kultury, którą tworzą i na rzecz której działają.

            Na uroczystej Gali pojawili się animatorzy i twórcy kultury, instruktorzy sekcji artystycznych działających w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach wraz z uczestnikami zajęć, dyrygenci oraz członkowie Młodzieżowych Orkiestr Dętych działających na terenie gminy Krzepice, Koła Gospodyń Wiejskich, nauczyciele angażujący się w działalność kulturalną w swoich placówkach oraz osoby, które wspierają lokalną kulturę tworząc warunki do jej rozwoju.

         Sobotnia uroczystość była wyrazem wdzięczności, podziękowaniem za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój Amatorskiego Ruchu Artystycznego na terenie gminy Krzepice. Specjalnie na tą okazję dla wyróżnionych sekcji i grup artystycznych wystąpił big band „Wind band” z Olesna pod batutą Korneliusza Wiatra.

            Kultura jest wyrazem człowieka. Człowiek ją tworzy i przez nią również tworzy siebie. Kultura jest wyrazem komunikacji międzyludzkiej, współmyślenia i współdziałania. Powstaje dla wspólnego dobra – to dzięki niej możemy się rozwijać, otwierać na drugiego człowieka, poszerzać swoje  horyzonty myślowe oraz czerpać radość z tworzenia.

- Cieszę się, że w naszej gminie działa dużo sekcji artystycznych, organizacji i grup nieformalnych zajmujących się animacją kulturalną lokalnych społeczności. Jestem dumny z naszych orkiestr dętych, naszych sekcji działających w Domu Kultury, szkolnych zespołów artystycznych oraz aktywnych pań z Kół Gospodyń Wiejskich – powiedział na wstępie Burmistrz Krzepic.

Wyróżnione grupy otrzymały statuetkę „Anioł Kultury” oraz specjalne podziękowania za działalność na niwie kultury.

Statuetki otrzymali:

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Starokrzepice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zajączki Pierwsze

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krzepice

Zespół MAŻORETEK działający przy MOD Starokrzepice

Zespół MAŻORETEK ze Szkoły Podstawowej w Zajączkach Pierwszych

Krzepicka Scena Teatralna „SOTIE”

Sekcja wokalna „CANTICUM CORDIUM”

Młodzieżowa Świetlica Kulturalna „KREATYwka”

Sekcja plastyczna „Bajkowa Kraina Plastyki”

Szkolne Koło Teatralne „BAJDUŚ”

Dziecięcy Zespół Wokalny „WIOLINKI”

GRUPA ARTYSTYCZNA z Zespołu Szkół w Krzepicach

Ksiądz PIOTR KLEKOCIŃSKI

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z Zajączek Pierwszych

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ze Starokrzepic

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z Dankowic