Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”- eliminacje gminne

18 marca w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Krzepicach odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”- eliminacje gminne zorganizowany przez  Zarząd Miejsko- Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Krzepicach. 

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum. W teście pisemnym najlepsi okazali się:

SZKOŁA PODSTAWOWA:                                                                           

I miejsce: Mateusz Prusko (SP Nr 1 Krzepice)

II miejsce: Alan Słomian (SP Nr 1 Krzepice)

III miejsce: Igor Jagieła (SP Nr 1 Krzepice)

GIMNAZJUM:

I miejsce: Bartosz Nogalski (Gimnazjum Krzepice)

II miejsce: Bogdan Kuc (Gimnazjum Krzepice)

III miejsce: Przemysław Banaszczyk (Zespół Szkół Starokrzepice)

W eliminacjach powiatowych naszą gminę reprezentować będą :

Mateusz, Alan, Bartek i Bogdan.