Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie i zrealizowanych przedsięwzięć

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie i zrealizowanych przedsięwzięć w ramach programu Czyste Powietrze.

 

Gmina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji [zł]

Krzepice

               400

141

1 985 322,26