Wymiana źródeł ciepła w Szkołach Podstawowych: w Starokrzepicach,Zajączkach Pierwszych oraz Zajączkach Drugich.

 

GMINA KRZEPICE

Projekt „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Starokrzepicach”

o wartości 127.621,00 PLN został zrealizowany w latach 2021-2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

Projekt „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Zajączkach Pierwszych”

o wartości 69.426,12 PLN został zrealizowany w latach 2021-2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach

 

Projekt „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich”

o wartości 85.334,41 PLN został zrealizowany w latach 2021-2022

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach