Informacja dot. zamknięcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy, że w dniu 17.12.2022 r. oraz w dniu 24.12.2022 r. w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach będzie nieczynny.

Podczas nieobecności pracownika Punktu (PSZOK) prosimy nie zostawiać odpadów pod bramą składowiska.