Narada strażaków Gminy Krzepice

Dnia 10 grudnia br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zajączki Pierwsze odbyła się narada strażaków Gminy Krzepice podsumowująca działania ratowniczo-gaśnicze w mijającym 2022 roku. Omówiono kwestie nowych planów i zamierzeń na rok przyszły.

W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Burmistrz Krzepic -Krystian Kotynia, członkowie jednostek OSP Gminy Krzepice, , Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej- Marian Rutkowski, sołtys Barbara Pilarz oraz ksiądz Bartosz Lubczyński.

1.jpeg   2.jpeg   3.jpeg   4.jpeg   5.jpeg   6a.jpeg   7a.jpeg   8a.jpeg   9a.jpeg   10a.jpeg   11a.jpeg   12a.jpeg   13.jpeg   14.jpeg   15.jpeg   16.jpeg   17.jpeg   18.jpeg   19.jpeg   20.jpeg