Narada strażaków Gminy Krzepice

Dnia 10 grudnia br. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Zajączki Pierwsze odbyła się narada strażaków Gminy Krzepice podsumowująca działania ratowniczo-gaśnicze w mijającym 2022 roku. Omówiono kwestie nowych planów i zamierzeń na rok przyszły.

W spotkaniu wzięli udział: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Burmistrz Krzepic -Krystian Kotynia, członkowie jednostek OSP Gminy Krzepice, , Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej- Marian Rutkowski, sołtys Barbara Pilarz oraz ksiądz Bartosz Lubczyński.

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6a.jpeg 7a.jpeg 8a.jpeg 9a.jpeg 10a.jpeg 11a.jpeg 12a.jpeg 13.jpeg 14.jpeg 15.jpeg 16.jpeg 17.jpeg 18.jpeg 19.jpeg 20.jpeg