Zajęcia edukacyjne w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Częstochowie dla uczniów z Gminy Krzepice

27 października 2022 r.  w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Częstochowie otwarto Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego które powstało dzięki wsparciu finansowym przez lokalne samorządy z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, w tym  gminy Krzepice.

 W środę 30 listopada 2022 roku uczniowie klas VI Szkoły Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach razem z opiekunami: p. Mariolą Kluba, p. Urszulą Burską–Combik oraz p. Romanem Kudelskim Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Krzepicach odwiedzili Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Częstochowie. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z wykorzystaniem najnowszych technik multimedialnych, a także mieli okazję pokonać wirtualne przejście dla pieszych, testować symulator jazdy samochodem, sprawdzić swój refleks na symulatorze reakcji. Ponadto wzięli udział w profesjonalnym szkoleniu z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej, ucząc się podstawowych czynności ratowniczych jak i praktycznej umiejętności wykonania prawidłowej resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Na koniec czekała ich zabawa w pluszowym miasteczku, które to miejsce było doskonałym sposobem, by w miły i radosny sposób przyswoić sobie podstawowe zasady poruszania się w ruchu miejskim. Z pewnością zdobyta w ten innowacyjny sposób wiedza i umiejętności naszych uczniów z powodzeniem będzie praktykowana w przyszłości.