Andrzejkowy Koncert Skrzypcowy okazją do złożenia podziękowań za zaangażowanie w działania kulturalne

Statuetki otrzymały placówki oświatowe Gminy Krzepice (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Krzepicach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzepicach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Krzepicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Zajączkach Pierwszych, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Zajączkach Drugich, Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Starokrzepicach),  Krzepickie Koło Kolekcjonerów (za wspieranie i uświetnianie wydarzeń kulturalnych o tematyce historycznej), Pan Grzegorz Mońka (za wspieranie inicjatyw kulturalnych oraz udostępnianie wydarzeń on-line), MGLKS Liswarta Krzepice (za współtworzenie wydarzeń sportowo-kulturalnych), Pani Anna Chyrzyńska – Prezes Banku Spółdzielczego w Krzepicach oraz Pan Bogdan Grzyb – Prezes Firmy DREWTEX (którzy wsparli inicjatywę prowadzenia zajęć nauki języka polskiego dla Ukraińców), Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krzepic oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zajączek (za osiągnięcia i reprezentowanie gminy na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy współtworzą z nami lokalną kulturę.