Informacja dotycząca wniosków o zakup węgla po cenie preferencyjnej od Gminy Krzepice

Burmistrz Krzepic informuje mieszkańców, że w oparciu o ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Gmina Krzepice prowadzi dystrybucję węgla.

Wnioski o zakup węgla są przyjmowane w Kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach  a sprzedaż węgla jest realizowana przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach, przy ul. K. Wielkiego (teren oczyszczalni ścieków).

Węgiel jest dostępny po cenie 1950,00 złotych brutto za tonę. Transport węgla z punktu sprzedaży kupujący zapewnia we własnym zakresie.

Według ustawy do 31 grudnia 2022 roku przysługuje 1,5 tony opału, a od 1 stycznia 2023r., kolejne 1,5 tony na rzecz gospodarstwa domowego, które:

1) ma prawo do otrzymania dodatku węglowego lub już dodatek otrzymało,

2) nie dokonało zakupu paliwa stałego na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto (np. w sklepie internetowym PGG).

Jeżeli gospodarstwo domowe nie zakupiło po cenie preferencyjnej 1,5 tony opału w 2022 roku - to może zakupić 3 tony węgla w 2023 roku.

 


Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Krzepicach lub do pobrania ze strony w załączniku poniżej.

DOCXWniosek o zakup preferencyjny węgla 2023r.docx (16,78KB)