Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - listopad 2022 r