Komunikat w sprawie dystrybucji węgla przez Gminę Krzepice!

Informuję mieszkańców, że samorząd Gminy Krzepice przystąpi do dystrybucji węgla w oparciu o  procedowaną ustawę  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Sprzedaż węgla będzie realizowana przez Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach  po wejściu w życie ustawy.

         Jednocześnie informuję, że do końca grudnia 2022 r. wg. projektu ustawy i rozporządzenia  przysługuje 1,5 tony opału na gospodarstwo domowe, zgłoszone w CEEB, które nie dokonało wcześniej zakupu paliwa stałego po cenie niższej niż 2000zł brutto np.  w sklepie internetowym PGG.

Z chwilą zakończenia prac legislacyjnych i wejściem w życie przedmiotowej ustawy poinformujemy niezwłocznie o terminie i miejscu złożenia odpowiedniego wniosku o zakup.

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia