Dofinansowanie przez ARIMR do wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest

 

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  od  dnia 17 października do 15 listopada 2022 r.  prowadzi nabór wniosków dot. wymiany pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

 

Szczegółowe informacje:

ARiMR Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, tel. 34 378 28 00 

strona internetowa:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022