PROFILAKTYKA JODOWA

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej.

 

ulotka jodek potasu-2.jpeg

ulotka jodek potasu-1.jpeg

 

Rozmowa z Wojewódzkim Konsultantem ds. Endokrynologii  dr n. med. Januszem Strzelczykiem  na temat suplementacji jodku potasu.

https://www.facebook.com/JWieczorekPL/posts/pfbid0wtj69EfKeVi2gwsuMSZsg3goaB3AW6BptUaA18f6NKo527pm1fWBnkWx5rL5vpJMl

 

Informujemy, iż tabletki jodku potasu uzyskamy w wyznaczonych punktach dopiero po tym, jak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podejmie decyzję o rozpoczęciu ich wydawania. Do tego momentu punkty są nieczynne – nie ma potrzeby udawania się do nich.

 

Wykaz punktów wydawania tabletek jodków potasu w gminie Krzepice:

 1. Przychodnia Rejonowa w Krzepicach, ul. Częstochowska 1
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Krzepice, ul. Strażacka 1.
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Starokrzepice, ul. Oleska 205.
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Pierwsze nr 194.
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Zajączki Drugie, ul. Główna 140.
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Dankowice Pierwsze nr 4.
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Kuźniczka, ul. Kuźniczka 25.
 8. Ochotnicza Straż Pożarna Kuków nr 79.

 

Zasady wydawania tabletek:

 • pełnoletni członek rodziny może pobrać tabletki jedynie dla siebie i osób tworzących gospodarstwo domowe – punkt ma prawo odmówić wydania tabletek w przypadku podejrzenia pobrania ich w nadmiernej ilości;
 • nie obowiązuje rejonizacja (tabletki wydawane są wszystkim chętnym zgłaszającym się do punktów, w tym obcokrajowcom);
 • wydawanie tabletek dla poszczególnych osób nie jest ewidencjonowane (tzn. punkty nie sprawdzają nr PESEL, adresu zamieszkania czy podobnych danych);
 • tabletki wydawane są na podstawie ustnego oświadczenia osoby pobierającej;
 • tabletki wydawane są w ilości zgodnej z zalecanym dawkowaniem;
 • za właściwy sposób przyjęcia tabletki odpowiedzialna jest osoba ją przyjmująca, a w przypadku niepełnoletnich – ich rodzic lub opiekun prawny.

W sytuacji ogłoszenia o dystrybucji tabletek zaleca się, aby każdy mieszkaniec gminy udał się do najbliższego punktu od swojego miejsca zamieszkania lub pracy.

 

Wykaz gminnych punktów dystrybucji i punktów wydawania tabletek z jodkiem potasu w ewentualnych sytuacjach zagrożenia skażenia powietrza na terenie powiatu kłobuckiego

Jednocześnie informuję, że na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem https://www.katowice.uw.gov.pl/jodek-potasu znajduje się  Lista Punktów Dystrybucji tabletek z Jodkiem Potasu z terenu całego województwa.

 

Ewentualne przekazywanie mieszkańcom preparatu rozpocznie się dopiero po wydaniu przez władze centralne odpowiedniego rozporządzenia. Wtedy, w celu jak najszybszej dystrybucji, tabletki zostaną dostarczone do Ochotniczych Straży Pożarnych, gdzie mieszkańcy będą mogli pobrać preparat.

Na chwilę obecną z informacji, które przekazuje administracja rządowa, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej www.gov.pl/web/paa .

Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mają charakter prewencyjny, wynikają z przepisów prawa, są związane z procedurami zarządzania kryzysowego i służą zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju na wypadek ewentualnego wystąpienia skażenia radiacyjnego – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Na wypadek zagrożenia radiacyjnego informacja o konieczności udania się do punktu dystrybucji po tabletkę pojawi się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w mediach i wszelkich dostępnych kanałach. Jak zapewnia Wojewoda Śląski – wszyscy przebywający w województwie śląskim zostaną o tym powiadomieni wszystkimi dostępnymi kanałami informacyjnymi: SMS-em, przez regionalny system ostrzegania, media lokalne. Informować będą też m.in. policja i straż pożarna.