Gmina Krzepice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,,Cyfrowa Gmina”

 

 

  Gmina Krzepice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,, Cyfrowa Gmina"

Celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 270.300,00 PLN

 

Logotypy__CPPC1.jpeg