Informacja o przerwach w działaniu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krzepice.

W związku ze znaczną podwyżką ceny energii elektrycznej zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu oświetlenia ulicznego. Niestety skala podwyżek jest zbyt duża, aby przy ograniczonych możliwościach naszego budżetu, drogi i place były oświetlone tak jak dotychczas. Przerwy w działaniu oświetlenia ulicznego w godzinach 0.00- 3.00 będą dotyczyły  obszaru miasta Krzepice oraz pozostałych miejscowości w  gminie. Zmiana konfiguracji oświetlenia będzie realizowana stopniowo przez firmę Tauron od dnia 10  września  2022r.

Burmistrz Krzepic
Krystian Kotynia