Wrzesień 1939 r. - PAMIĘTAMY

1 września 1939 roku o świcie Niemcy uderzyły na Polskę z zachodu, północy i południa. Miejscem, gdzie zaczęła się II wojna światowa było Westerplatte -  choć zdaniem wielu historyków, pierwsze strzały padły dużo wcześniej. Miało to miejsce m.in. na terenie naszej gminy, w okolicach Podłęża Królewskiego ok. godz. 3.30.

W celu upamiętnienia tych wydarzeń odbyło się ciekawe spotkanie z historią:
wykład Adama Kurusa z Oddziałowego Biura IPN w Katowicach
- Przystanek Historia im. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie
pt. Krzepice w ogniu! Działania Oddziału Wydzielonego Kłobuck przeciwko niemieckiemu XVI Korpusowi Armijnemu,
jak również prezentacja umundurowania i uzbrojenia żołnierzy z września 1939r.
Nie zbrakło także opowieści o poszukiwaniach skarbów ukrytych w ziemi oraz wystawy unikatowych, archiwalnych zdjęć. 
W budynku GOK na ul. Krótkiej 2 można było zwiedzić ciekawą ekspozycję muzealną  (jeśli ktoś tego nie zrobił – zapraszamy do końca września).

Spotkanie z historią zostało zorganizowane przez Krzepickie Koło Kolekcjonerów we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzepicach, Stowarzyszeniem Historycznym Reduta Częstochowa, Częstochowską Grupą PERUN, Dworkiem Lipie Mońkowie, IPN - Przystankiem Historia im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie, Muzeum 303 oraz Kołem Sympatyków Krzepic "Bieszcza".