Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” serdecznie zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spotkanie odbędzie się 6 września 2022r. o godzinie 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźniczka 25, 42-260 Krzepice