Kierownictwo Urzędu

 

  • Krystian Kotynia - Burmistrz Krzepic
  • Mirosław Łukasik - Zastępca Burmistrza
  • Zbigniew Sosin - Sekretarz Gminy
  • Anna Mońka - Skarbnik Gminy

Kierownicy Referatów:

  • Beata Bielecka - kier. Referatu Spraw Obywatelskich
  • Maria Chęcińska - Główny Księgowy Urzędu, kier. Referatu Finansowego,
  • Bogumiła Strzelczyk - kier. Referatu Finansowo-księgowego Obsługi Oświaty,
  • Małgorzata Krzemińska - kier. Urzędu Stanu Cywilnego