20 września - ostatni dzień naboru na zajęcia stałe w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach