Burmistrz Krzepic i Rada Miejska zapraszają do udziału w uroczystościach upamiętniających 83. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej

Uroczystości organizowane przez miasto.jpeg