PAMIĘTAMY

300822692_5330509207002840_2932272516268230320_n.jpeg

Na spotkanie z historią zapraszają:

Krzepickie Koło Kolekcjonerów, Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach, Stowarzyszenie Historyczne Reduta Częstochowa, Grupa Częstochowska PERUN, Dworek Lipie Mońkowie, Przystanek Historia IPN im. gen. Janusza Gąsiorowskiego w Częstochowie, MUZEUM 303, Koło Sympatyków Krzepic "Bieszcza".