"Kobiety z Mocą". Grupa działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach zaprasza na Giełdę Podwórkową

KOBIETY Z MOCĄ plakat po korekcie.jpeg