"Pokaz mody na kulturę"

CCF20121201_00000skan pokaz......jpeg
   

 

 

 

30 listopada 2012r. w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbyło się uroczyste podsumowanie regionalnego konkursu "Pokaz mody na kulturę". Konkurs skierowany był do samorządowych instytucji kultury działających na terenie czterech powiatów subregionu północnego: kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego i częstochowskiego, a jego organizatorem był Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie we współpracy ze stowarzyszeniem kultura.pl .
Podczas uroczystości finałowej nastąpiła prezentacja projektów - hitów kulturalnych. Imprezie towarzyszył spektakl muzyczny pt. „Hemar w chmurach. Kabaret.”
     
    Konkurs jest częścią szerszej kampanii społecznej, podejmującej realizację hasła „Moda na kulturę”, które Regionalny Ośrodek Kultury i Stowarzyszenie Kultura.pl zamierzają popularyzować właśnie w subregionie północnym. Organizatorzy chcą promować styl życia nastawionego na wartości kultury. Przekonywać, że najnowszym trendem w dziedzinie mody jest moda na kulturę
    
    Do udziału w konkursie zostały zaproszone samorządowe instytucje kultury. Placówki kulturalne mogły zgłaszać zrealizowane projekty artystyczne w latach 2011-2012 (wydarzenia kulturalne, imprezy, spotkania autorskie....), które były oceniane przez powołaną przez organizatorów, niezależną komisję konkursową.
Projekty - zgodnie z założeniami regulaminowymi -  musiały "wykazać się" m.in. oryginalnością, innowacyjnością, kreatywnością, odkrywczością i walorami poznawczymi, ukazaniem wartości tradycyjnej kultury w nowym kontekście kulturowym, zaangażowaniem różnych podmiotów w realizację przedsięwzięcia, wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikowania się oraz wieloma innymi cechami, które wyróżniały projekt spośród wielu zrealizowanych przedsięwzięć kulturalnych na terenie czterech powiatów.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach zgłosił do udziału w "Regionalnym pokazie mody na kulturę" - I Krzepicki Jarmark Jakubowy, który odbył się w dniach 21-22 lipca 2012r.

Mile zaskoczył nas fakt, że tegoroczne, przedsięwzięcie kulturalne o charakterze lokalnym, przypadło do gustu komisji konkursowej i... Gmina Krzepice, za zrealizowany projekt, otrzymała zaszczytny tytuł "GMINA Z KULTURĄ". TO WYRÓŻNIENIE  - TO WSPÓLNY SUKCES WIELU INSTYTUCJI, ORGANIZACJI ORAZ OSÓB INDYWIDUALNYCH, które zapracowały na pozytywny wizerunek Gminy Krzepice w subregionie północnym .