Obowiązek złożenia deklaracji CEEB do 30 czerwca 2022 roku

Burmistrz Krzepic informuje, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o nieruchomości, w której znajduje się źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dla budynków już istniejących właściciel lub zarządca ma na to czas do 30 czerwca 2022r. Dla nowo powstałych budynków oraz w przypadku wymiany źródła ciepła po 1 lipca 2021r. termin ten wynosi 14 dni.

Deklarację można złożyć poprzez wypełnienie:

formularza A – dla budynków i lokali mieszkalnych,

formularza B – dla budynków i lokali niemieszkalnych (jeżeli są ogrzewane, np. budynki biurowe, budynki handlowo-usługowe, garaże, budynki gospodarstw rolnych).

Deklarację można złożyć w Urzędzie Miasta w Krzepicach lub poprzez stronę internetową www.zone.gunb.pl wykorzystując Profil Zaufany.

Formularze dostępne są w urzędzie oraz do pobrania:

PDFDeklaracja A - budynki i lokale mieszkalne.pdf (256,98KB)
PDFDeklaracja B - budynki i lokale niemieszkalne.pdf (290,07KB)
 

PDFDeklaracja A - budynki i lokale mieszkalne v1.4..pdf (259,67KB)
PDFDeklaracja B - budynki i lokale niemieszkalne v1.4..pdf (289,42KB)